Sociale vaardigheden

Wij leren kinderen sociaal vaardig worden. Enerzijds leren we ze weerbaar te worden door voor zichzelf op te komen, anderzijds leren zij zich aanpassen en rekening te houden met hun omgeving. Respect leren hebben voor jezelf en voor anderen is hierbij een belangrijk middel.

Bij het aanleren van sociale vaardigheden houden we rekening met de verschillende ontwikkelingsfases waarin een kind zich bevindt. We vragen niet meer van een kind dan er gezien de leeftijd en de geaardheid van het kind verwacht mag worden.

  1. Een baby is nog geheel op zichzelf en zijn eigen behoeften gericht. Voor babyleidsters ligt de nadruk op het ontvangen van en adequaat reageren op signalen van de baby.
  2. We laten baby’s regelmatig op een veilige manier in elkaars directe omgeving spelen, zodat ze naar elkaar kunnen kijken en elkaar kunnen aanraken.
  3. Dreumesjes zijn druk bezig het eigen ik te ontdekken. Doordat kinderen ruimte nodig hebben hen pas ontdekte ‘ik’ te oefenen zijn er niet veel regels, maar de regels die er wel zijn moeten wel consequent worden nagegaan. Om kinderen een veilig kader te bieden.
  4. Ook in het spel met anderen kinderen is de dreumes nog volledig op zichzelf gericht. Speeltjes worden zonder blikken of bozen van een ander afgepakt. Ons handelen is erop gericht problemen in het naast elkaar spelen tijdig om te buigen, bijvoorbeeld door het bieden van een alternatief speeltje waar afpakken dreigt of kinderen om de beurt ergens mee te laten spelen, in plaats van het (nog onmogelijke) samenspel met een speeltje.
  5. Een peuter heeft zijn ‘ikje’ ontdekt en kan begrijpen dat er naast dat ‘ik’ ook een ‘jij’ bestaat. Peuters kunnen nu echt samen spelen. Wij stimuleren het samen spelen door kinderen aan te moedigen om samen een activiteit te doen, elkaar te helpen en samen kleine taakjes uit te voeren.
  6. Naast het stimuleren van het spel naast / met ander, geven we de kinderen regelmatig de gelegenheid ergens even alleen mee te laten spelen, zonder rekening te hoeven houden met een ander.
  7. Als kinderen onderling ruzie krijgen hangt het van de ontwikkelingsfase af hoe we reageren. Bij jonge kinderen grijpen we direct in. We komen tussenbeide, benoemen de oorzaak van het conflict en bieden een oplossing om rustig veder te kunnen spelen. Peuters proberen we hun conflicten zelf te laten oplossen. Lukt dit niet dan helpen we door de emoties van de kinderen te benoemen en te achterhalen waardoor het conflict is ontstaan. We helpen zoeken naar mogelijke oplossingen en beëindigen onze tussenkomst niet voordat deze gevonden is. Ook het ‘goed maken’ met elkaar hoort erbij.

 

Wij benaderen kinderen met respect en leren kinderen respect te hebben voor anderen en zichzelf. Ieder kind is uniek en vraagt een eigen benadering. Lees meer
De Sprookjesboom biedt de kinderen (als de ouders hier voor kiezen) iedere dag een warme maaltijd aan. De warme maaltijd wordt door ons zelf bereid.Lees meer
Het pedagogisch doel van De Sprookjesboom is eraan bij te dragen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun…Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • bg-sprookjesboom

We hebben een nieuwe naam!!

Na 23 jaar met trots Kinderopvang Nijntje te heten moesten we onze bedrijfsnaam wijzigen van […]

  • IMG-20150217-WA0006

Carnaval!!

Wij hebben dit jaar weer Carnaval gevierd. De kinderen hebben zich verkleed en we hebben […]

  • IMG-20150105-WA0002

En weer twee peuters op zwemmen

In januari zijn zijn Gwen en Jesse begonnen met peuterzwemmen.  We wensen Jesse en Gwen veel […]