Pedagogische doelstellingen

Het pedagogisch doel van Kinderopvang De Sprookjesboom is eraan bij te dragen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun talenten kennen en benutten. Om deze doelstellingen te bereiken dragen leidsters er zorg voor dat kinderen zich prettig voelen, vertrouwen krijgen in het eigen kunnen, leren voor zichzelf op te komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen en dat kinderen zelfstandig en sociaal vaardig worden.

 

Pedagogische subdoelen en pedagogisch handelen

In bovenstaande doelstelling wordt omschreven wat wij als kinderdagverblijf willen bereiken in het omgaan met en begeleiden van de aan ons toevertrouwde kinderen. Om ons pedagogisch handelen handen en voeten te geven hebben we deze algemene doelstelling ontleed in vijf verschillende subdoelen. Na het benoemen van elk subdoel worden de consequenties ervan voor ons pedagogisch handelen beschreven. Op deze manier wordt de algemene pedagogische doelstelling via subdoelen vertaald naar concreet pedagogisch handelen.

Subdoel geborgenheid

Wij bieden kinderen veiligheid en geborgenheid. Kinderen hebben een sfeer van geborgenheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Geborgenheid ontstaat door het kind veiligheid en vertrouwen te bieden.

  1. Wij vinden het essentieel dat er een emotionele band kan ontstaan tussen het kind en de leidsters. Een leidster draagt zorg voor een goed contact met elk kind, zodat ze het kind leert kennen en adequaat kan reageren op zijn gedrag
  2. Er is veel aandacht voor de communicatie met ouders. Een goede uitwisseling van informatie zorgt ervoor dat leidsters kunnen inspelen op signalen van het kind. Voor het kind is het prettig te merken dat de leidsters iets weten van de thuissituatie en dat de ouders weten hoe het op het kinderdagverblijf was. Voor deze informatie gebruikt De Sprookjesboom het dagschriftje en een mondelinge overdracht.
  3. Om jonge baby’s een gevoel van geborgenheid te geven zorgen we ervoor dat het kind op het kinderdagverblijf hetzelfde schema kan volgen zoals thuis. Voedingsschema, slaapjes en rituelen worden met ouders doorgesproken en binnen de grenzen van ons pedagogisch beleid gevolgd op het kinderdagverblijf.
  4. Bij baby’s is er extra zorg voor individuele aandacht. Omdat een jonge baby alleen zijn lichaamstaal heeft om zich uit te drukken is het belangrijk dat we goed kijken en luisteren naar elk kind. Door een kind veel individuele aandacht te geven kunnen we inspelen op de specifieke signalen van elke baby. Het kind merkt dat het gehoord en begrepen wordt en voelt dat het er mag zijn.
  5. Gaandeweg wordt een vast dagritme geïntroduceerd. Op vaste tijden samen eten, zingen of naar bed gaan maken een dag voorspelbaar en daarmee veilig voor een kind.
  6. Naast alle activiteiten nemen we voldoende tijd om te rusten te knuffelen of te praten met de kinderen.
  7. We leren de kinderen een aantal regeltjes, waarbij we de leeftijd en de (on)mogelijkheden van het kind nauw in het oog houden. Door het aangeven van grenzen weet een kind wat er van hem verwacht wordt en krijgt het de mogelijkheid dingen ‘goed te doen’. Dit geeft een kind zelfvertrouwen en het gevoel erbij te horen.
  8. Wij benaderen positief en gaan ervan uit dat kinderen het graag ‘goed willen doen’. Gewenst gedrag wordt beloond en gestimuleerd, ongewenst gedrag wordt waar mogelijk op een positieve manier omgebogen.
  9. In situaties waarin een kind ongewenst gedrag laat zien dat zich niet om laat buigen, zullen wij het kind er op aanspreken. We leggen kort en duidelijk uit waarom dit gedrag niet goed is. Als na een aantal keren waarschuwen en duidelijk vertellen dat dit niet gewenst is dan nemen we anderen maatregelen. Deze kunnen variëren van het kind even apart zetten, het spelletje waarmee het kind bezig is even wegleggen of het aanbieden van een andere activiteit. Elk van deze mogelijkheden gaat gepaard met een uitleg van een leidster. Zij maakt het altijd ‘weer goed’ met het kind. Als zich een dergelijke situatie heeft voorgedaan wordt dit altijd met de ouders besproken.
  10. De sfeer op de groep is warm en geborgen. Er is een welkome houding naar kinderen en ouders. Er is aandacht voor inrichting en aankleding van de groepsruimte. Daarnaast zijn leidsters alert op anderen omgevingsfactoren, zoals temperatuur, frisse lucht en de hoeveelheid lawaai in de groepsruimte.

 

De Sprookjesboom biedt kinderen veiligheid en geborgenheid. Kinderen hebben een sfeer van geborgenheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Lees meer
Wij leren kinderen sociaal vaardig worden. Enerzijds leren we ze weerbaar te worden door voor zichzelf op te komen, anderzijds leren zij…Lees meer
Wij benaderen kinderen met respect en leren kinderen respect te hebben voor anderen en zichzelf. Ieder kind is uniek en vraagt een eigen benadering. Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven