Dagritme

Het kinderdagverblijf kent een duidelijke dagindeling. Om kinderen een gevoel van veiligheid te geven is herkenbaarheid en herhaling een belangrijk hulpmiddel. Deze herkenbaarheid bieden we door een duidelijke structuur in de dag aan te brengen. Voor jonge baby’s geldt dat zij aanvankelijk hun eigen eet- en slaapritme volgen. Als een kind de leeftijd heeft bereikt om het vaste schema te volgen beginnen we hier heel rustig mee. Deze ziet er globaal als volgt uit.

08.00 tot 09.00 uur
De kinderopvang is open en de kinderen kunnen gebracht worden, kinderen mogen dan vrij spelen of een puzzel maken aan tafel.

09.00 uur
Alle kinderen zijn gebracht door de ouders. De kinderen kunnen tot 09.00 uur gebracht worden, dit is om de rust te creëren op de groep. De kinderen mogen vrij spelen

09.30 uur
De kinderen krijgen fruit met wat te drinken als het kind er nog behoefte aan heeft krijgt het een koekje bijvoorbeeld een cracker of rijstewafel. We zingen een liedje smakelijk eten smakelijk drinken. Als er iemand jarig is wordt er op dit moment eventueel de verjaardag gevierd en wordt wat lekkers uitgedeeld door de jarige, de jarige krijgt dan ook een cadeautje van De Sprookjesboom. Als de traktatie snoep bevat krijgen de kinderen dit mee naar huis zodat de ouder zelf kan kiezen of ze dit wel of niet aan het kind willen geven.

10.00 uur
De verschoonronde van de kinderen vindt plaats en de kinderen die naar het toilet gaan, gaan onder begeleiding naar het toilet.

10.30 uur
Afhankelijk van de mogelijkheden biedt de groepsleiding een activiteit aan. Het kan hierbij gaan om vrij spelen in de groepsruimten, een creatieve activiteit of even lekker buiten spelen.

11.30 uur
Nadat de speelruimte is opgeruimd gaan de kinderen aan tafel. De handen van de kinderen worden gewassen of schoongemaakt met snoetedoekjes. Weer wordt er smakelijk eten gezongen en de groepsleiding helpt de kinderen waar nodig is met de warme maaltijd of het brood het is maar net waar de ouders voor gekozen hebben. De kinderen eten het warme eten met bestek wat is bestemd voor kinderen. Het brood wordt gesmeerd door een leidster het kind mag zelf aangeven wat hij/zij op zijn brood wil hebben. Het is wel zo dat het 1e broodje met kaas of worst moet zijn. Na de maaltijd krijgen de kinderen wat te drinken, melk, limonade of iets anders. De kinderen die warm hebben gegeten krijgen een toetje dit kan vla zijn of yoghurt of appelmoes zijn, na het toetje krijgen de kinderen nog een beker limonade. Tijdens het eten is het een rustmoment, er worden op dit moment geen uitgebreide gesprekken gevoerd.

12.15 uur
Na de maaltijd worden de gezichten goed schoongemaakt. Er volgt een verschoonronde en een toiletronde. Kinderen die gaan slapen worden naar bed gebracht nadat ze verschoond zijn.

13.00 uur
De kinderen die gaan slapen liggen in bed. De leidsters schrijven een dag verslag en/ of de overdracht schriftjes en geven het speelgoed eventueel een sopje. Kinderen die wakker zijn spelen rustig in de groepsruimte of gaan samen met de leidster naar buiten toe.

15.00 uur
Rond deze tijd komen de kinderen uit bed en kunnen ze nadat ze verschoond zijn of naar de wc zijn geweest, nog vrij spelen. Dan gaan de kinderen aan tafel. Na het zingen van smakelijk eten krijgen ze wat te drinken en een cracker of een koekje.

16.15 uur
De kinderen gaan aan tafel. De handen worden schoon gemaakt. We zingen met zijn allen smakelijk eten smakelijk drinken. De kinderen krijgen een broodmaaltijd, het brood wordt gesmeerd door de leidsters op de groep aan tafel. Na de broodmaaltijd krijgen de kinderen een beker melk of Yogo. Kinderen die om 11.30 al brood hebben gegeten krijgen een cracker en iets te drinken. Tijdens het eten is het een rustmoment, er worden op dit moment geen uitgebreide gesprekken gevoerd. De kinderen worden na de maaltijd verschoond of gaan nog een keer naar de wc.

17.00 uur Vanaf dit moment kunnen de kinderen opgehaald worden. Leidsters en de kinderen gaan ook langzaamaan het speelgoed opruimen. Er wordt voldoende tijd genomen voor de overdracht naar de ouders toe.

Plus minus 18.00 uur
Alle kinderen zijn opgehaald als er nog kinderen niet zijn opgehaald blijft er één leidster tot dat alle kinderen naar huis zijn. Er moet ook minimaal één extra persoon aanwezig zijn i.v.m. het vier ogen beleid dit mag ook een volwassenen zijn.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven