Tarieven Buitenschoolse opvang

We berekenen het aantal uren dat een kind bij ons verblijft na schooltijd en omdat niet elke school dezelfde tijden uitgaat wisselt dat dus per kind.

Rekenvoorbeeld: u brengt u kind 3 dagen per week ( maandag , dinsdag en vrijdag) de school gaat om 3 uur uit op maandag en dinsdag en om 12.00 uur op vrijdag. Dat is totaal 12 uur per week. De uurprijs die wij hanteren is € 7,51 per uur.
12 uur per week x € 7,51 = € 90,12 per week.

De maandfactuur berekenen wij op de gemiddelde aantal uren per jaar. voorbeeld 12 uur per week x 52 weken = 624 uur per jaar delen door 12 maanden = 52 uur per maand x € 7,51 = € 390,52. Deze dagen worden voor het gehele jaar gerekend ook op feestdagen worden deze doorberekend.

Als uw zoon/dochter niet in de vakantie komt worden de standaard uren doorberekend, u kunt geen uren opsparen.

Als u gebruik wilt maken van de vakantieopvang dan worden deze uren als extra uren berekend. In de vakanties organiseren we verschillende activiteiten, wij bereken hier geen extra kosten voor aan de ouders.
Ook bieden wij voorschoolse opvang aan tegen het regulieren uurtarief van de naschoolse opvang.
Voor de naschoolse opvang verzorgen wij ook een warme maaltijd ’s avonds (€ 3,30), hier kan iedere ouder voor kiezen maar is niet verplicht.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven