Dagritme

Kinderopvang De Sprookjesboom biedt tijdens schooldagen buitenschoolse opvang binnen onze organisatie. Omdat ons kinderdagverblijf maar over één groep buitenschoolse opvang beschikt halen wij de kinderen maar van een paar scholen in de buurt van school. De buitenschoolse opvang kan alleen op vast dagen plaats vinden en niet op flexibele basis. Het is wel mogelijk als de planning dit toelaat om een extra dag af te nemen, ruilen van dagen is niet mogelijk.

Na schooltijd (tussen 14.30 en 15.15, ligt eraan welke school het kind bezoekt) worden de kinderen bij de leraar op school opgehaald door een leidster die werkzaam is binnen onze organisatie. Vervolgens lopen de kinderen samen met de leidster(s) naar De Sprookjesboom toe. Kinderen die lopend naar ons toe komen zitten op de Wilhelmina school, internationale violenschool of de Hsv.

Eigen vervoer

Kinderopvang De Sprookjesboom beschikt over eigen vervoer waarin 3 tot 6 kinderen vervoerd kunnen worden. Kinderopvang De Sprookjesboom is niet afhankelijk van een particulier taxibedrijf. De auto’s worden ingezet voor de scholen die niet op loopafstand zijn. Uiteraard vervoert De Sprookjesboom de kinderen volgens de veiligheidsvoorschriften. Kinderen krijgen altijd een gordel om en kinderen onder de 1.35 meter zitten op een zitverhoging.

Stamgroep

Als de kinderen arriveren, gaan ze naar de groep die is ingericht voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Er is speelgoed voor iedere leeftijd aanwezig. Regelmatig wordt er gekeken of er nog aan alle wensen wordt voldaan. Bij de deur hangt een memo bord waar alle foto’s op staan van de kinderen die er die dag aanwezig zijn. De foto en de naam van de leidster staat daar ook op vermeld zo kan iedereen zie welke leidster er op de groep staat.

Voordat alle kinderen er zijn mogen de kinderen die al eerder uit school waren iets voor hen zelf gaan doen dit kan tekenen, puzzelen of een spelletje zijn. De kinderen die al veel eerder uit zijn krijgen eerst wat te drinken. Als alle kinderen uit school zijn +/- 15.20 volgt er een tafelmoment. De kinderen krijgen wat te drinken en een koekje. De kinderen die al eerder aanwezig waren en al hebben gedronken mogen zelf kiezen of ze nog een beker drinken willen maar iedereen gaat wel aan tafel voor een gezamenlijk moment.
Als alle kinderen aan tafel zitten kan de schooldag besproken worden of andere dingen die de kinderen willen vertellen. Er wordt ook besproken wat we deze dag gaan doen, dit kan knutselen, vrij spelen, koekjes bakken of buitenspelen (als het weer het toelaat proberen we zeker naar buiten te gaan zodat alle kinderen even lekker kunnen rennen en klimmen etc.

Leiding op de groep

Op de bso groep staan minimaal twee leidsters op de groep die vast aan deze groep verbonden zijn. Als de leidsters een knutsel activiteit bedenken is het niet verplicht dat alle kinderen hieraan mee doen omdat De Sprookjesboom ervoor kiest de kinderen vrijheid te geven in keuzemogelijkheden van hun tijdsbesteding. De kinderen worden wel gestimuleerd om mee te doen.

Om 16.30 gaan alle kinderen aan tafel. De kinderen krijgen een warme maaltijd aangeboden. De kinderen die geen warme maaltijd eten krijgen fruit aangeboden. De kinderen krijgen na het eten een beker drinken aangeboden. Als de kinderen klaar zijn met eten kunnen ze even rustig een boekje gaan lezen zodat de overige kinderen rustig veder kunnen eten.

De ouders kunnen de kinderen voor half 5 ophalen en anders na 5 uur, dit is om ervoor te zorgen dat de kinderen rustig kunnen eten tussen 16.30 en 17.00 uur.

Om 17.00 uur als alle kinderen klaar zijn met eten en de tafels zijn schoongemaakt kunnen de kinderen nog even lekker vrij spelen.

Vakantie opvang en ADV-dagen

Kinderopvang De Sprookjesboom biedt tijdens de vakantiedagen opvang voor alle kinderen die bij ons op de bso verblijven. Ouders kunnen op de vaste dagen de kinderen de gehele dag brengen, dit moet wel van te voren worden aangegeven zodat de leidster kunnen worden afgestemd.

De kinderen zijn welkom vanaf 08.00 uur. De kinderen kunnen gebracht worden tot 09.00 uur, dit is om de rust te bewaren op de groep vanaf 09.00 uur. Tussen 08.00 uur en 09.30 uur kunnen de kinderen vrij spelen.

Om 09.30 uur gaan alle kinderen aan tafel en krijgen ze fruit en een beker drinken en een koekje. Als de kinderen klaar zijn wordt er besproken wat we in de ochtend gaan doen.

Rond 11.30 uur wordt er geluncht. De Sprookjesboom verzorgt de hele maaltijd, dus zowel eten als drinken. Als er geen kinderen meer komen in de loop van de dag dan wordt er warm gegeten (de kinderen die hier gebruik van maken) anders krijgen de kinderen bruin brood. De eerste boterham wordt belegd met kaas of worst, de volgende boterham mogen de kinderen zelf kiezen of ze zoet of hartig willen. Als ze klaar zijn met eten krijgen ze eerst een beker melk en dan mogen ze zelf kiezen of ze nog een beker drink Yoghurt willen. De kinderen krijgen niet 2 bekers drink Yoghurt. Als alle spullen van het eten zijn opgeruimd kunnen de kinderen even lekker vrij spelen.

Tussen 14.30 uur en 15.00 uur gaan alle kinderen weer aan tafel. De kinderen krijgen een beker limonade en een koekje. Hier wordt ook besproken wat de eventuele middagactiviteit wordt. Na de eventuele activiteit mogen de kinderen vrij spelen.

Om 16.30 krijgen de kinderen een maaltijd aangeboden. De kinderen die in de middag warm hebben gegeten krijgen dan een broodmaaltijd. Als er kinderen zijn die, die dag van school zijn gekomen krijgen de warme maaltijd. Kinderen die ’s avonds niet bij De Sprookjesboom eten krijgen fruit aangeboden. Na het eten krijgen de kinderen wat te drinken aangeboden. De kinderen die warm hebben gegeten krijgen eerst nog een toetje.
De ouders kunnen de kinderen vanaf 17.00 uur komen ophalen.