Pedagogisch beleidsplan

Kinderopvang De Sprookjesboom werkt met een eigen visie op de kinderopvang. Een beleidsplan gebaseerd op alle regels die er moeten zijn, dit wordt geschreven voor de ouders en voor de leidsters hoe wij werken op een kinderdagverblijf. Dit pedagogisch beleidsplan beschrijft hoe wij, als kinderdagverblijf, op dit moment invulling geven aan onze taak van professioneel opvoeden.

 
Als basis voor veiligheid en gezondheid in ons kindercentrum richten we ons op het veiligheidsbeleid zoals de GGD dit beschrijft voor…Lees meer
Dit betekent jaarlijks een inventarisatie op het gebied van veiligheid op iedere groep en iedere locatie, om de veiligheid van meubilair, inrichting…Lees meer
De Sprookjesboom  heeft een gedetailleerde risico-inventarisatie uitgevoerd op de locatie. Met deze risico inventarisatie kijken wij naar…Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven